Styremøte 16. februar

Referat fra styremøte på Kommunehuset 16. februar 2009. Fem frammøtte, ett forfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bardu Venstre
Med hovedvekt på miljø, småbedrifter og sosialt ansvar

Referat fra styremøte mandag den 16. februar 2009 klokka 19:00 — 21:00 på Kommunehuset.

Tilstede: Toril Kjelstrup, Reinhard Stamm, Arild Mikalsen. Vilhelm Kjelsvik og Brit Stormo
Forfall: Gerd Alveberg

Det fremkom ingen innvendinger mot innkalling og saksliste. Vi ble enige om å føre opp mail fra fylkesleder Roar Sollied angående ressursgrupper i Troms Venstre under eventuelt.

Saksliste:

1/2009 Hva skal vi jobbe med fremover?

Organisasjonsutvikling
Venstre skolen til Setermoen
Medlemsverving: 5 nye medlemmer
Samarbeide med Målselv
Informasjon:
Hvert styremøte. Gjensidige informasjon fra gruppeleder/styret
Planprogram for Bardu kommune
Følge planprosessen — tema på styremøte 16.03.09.
Stortingsvalget: Høst 2009. Delta med det vi kan

2/2009 Ansvarsfordeling

Toril Kjelstrup har tilgang til å legge inn informasjon på Bardu Venstre sin side. Hun legger inn referat fra årsmøtet samt møteplan for Bardu Venstre for vårsemesteret 2009.

Toril Kjelstrup undersøker hvilken sats Troms Venstre bruker ved bilgodtgjørelse når medlemmer er valgt som utsendinger. Bardu Venstre følger samme sats. (Enstemmig vedtatt)

Toril Kjelstrup tar kontakt med Gerd Alveberg og de sørger for å få tilgang til konto i Postsparebanken.

3/2009 Møteplan

Styremøter i vårsemesteret 2009 blir 16. mars og 11. mai.

4/2009 Eventuelt/ressursgrupper Troms venstre.

Hvert styremedlem svarer direkte på mailen fra fylkesleder. .

Møtet ble avsluttet med en runde rundt bordet over hvilke forventninger vi hadde til å være med i styret i Bardu Venstre.

Møtet hevet kl. 21:00.

17. februar 2009

Brit Stormo
referent

Les ytterligere styremøtereferater HER.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**