– Fylket må sørge for etisk og forsvarlig standard

– Venstre vil sørge for at innkjøpspolitikken i fylkeskommunen skal ivareta krav om åpenhet og mulighet til etterprøving. Det sier Harald Hove, gruppeleder for Venstres fylkestingsgruppe. Venstre foreslår egne tillegg til retningslinjene som skal behandles under dagens fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kompass

Hove mener man med Venstres forslag vil sikre at firmaer vil måtte møte en etisk og forsvarlig standard. – Arbeiderpartiets forslag går for langt i sin tekst, og vi kan ikke bruke formuleringer som “driv verksemd som er straffbar etter folkeretten”, mener han.

Gruppelederen mener dog de foreslåtte retningslinjene ikke tar godt nok fatt i problemstillingen rundt kravspesifisering. – Vi må kunne sikre mulighetene for at fylkespolitikere i etterkant av et tjenestekjøp skal kunne sikre at man får det man har krav på, mener han. – De mange problemene man har opplevd med Concordia i Sunnhordland, både for sjåfører og for reisende, er et godt eksempel på et tjenestekjøp der man i ettertid burde hatt en bedre politisk kontroll, påpeker han.

Venstre vil foreslå et oversendelsesforslag under dagens fylkesting.

Her er Venstres tilleggsforslag til “Retningsliner for innkjøp”, som ble enstemmig vedtatt som innstilling av fylkesutvalget:

a. Nytt kulepunkt under Andre målsetjingar:
Innkjøpsfunksjonen skal ivareta kav om openheit, kontroll og høve til etterprøving.

b. Nytt kulepunkt under Samfunnsansvar – omdøme:
Det skal takast sikte på å etterleve internasjonale standarder og prinsipp om menneskerettar, arbeidslivsstandardar, miljø og anti-korrupsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**