Ap unnvikende i integreringsdebatten

“I integreringsdebatten er det viktig å snakke åpent og ærlig om problemer og løsninger. Her har Ap vært unnvikende og neglisjert sitt ansvar”, skriver Abid Q. Raja i dagens kronikk i Aftenposten. Han deltar også i nettdebatt fra kl. 14 15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Abid Q. Raja

Abid Q. Raja
Foto: Ascehoug

"Dialogens styrke er størst når man våger å blottlegge sitt indre, når man selv avslører sine sanne holdninger og meninger, og samtidig er åpen for å sette seg inn i motstanderens ståsted og reflektere med utgangspunkt i motstanderens argumenter. Og en må ha en oppriktig innstilling om å endre syn om en møter gode nok motargumenter", skriver Raja.

• Les hele kronikken på Aftenposten.no

Skyttergravene ingen god arena
"Vi må innse at dette ikke har preget tidligere minoritetsrepresentanter. Det har heller ikke vært majoritetsbefolkningens styrke når det kommer til innvandrings- og integreringsspørsmål. Det er skyttergravene som altfor lenge har fått prege det offentlige ordskifte om minoriteter. Skyttergraver er ingen god arena for debatt, refleksjon og endringer."

Nettdebatt
Abid Q. Raja deltar i nettdebatt fra kl. 14.15 til 16.15, og du kan allerede nå stille dine spørsmål på Aftenposten.no (nederst i saken).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**