Fjetland AS

Næringsområdet hos Fjetland ved Torvmyrveien får økt aktivitet og noe utvidelse. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt reguleringsplan inkludert midlertidig atkomst og kryss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Statens vegvesen krever nemlig at enhver utvidelse langs Torvmyrveien skal følges opp med opprusting av Torvmyrveien og atkomst ved E39. Derfor er atkomsttillatelsen gitt midlertidig og i påvente av videre utbygging for Storhallen. Da blir veiopprustingen et krav prioritert før utbyggingstillatelse.
Naboeiendommen ved Fjetland AS blir nå etter denne siste reguleringen klemt sammen og nærmest gjort verdiløs i forhold til det den var med fritidsbolig. Venstre og Sp fremmet forslag om at eiendommes søkes innløst umiddelbart. Rådmannen ville vente til neste regulering. Kommunestyret sendte saken positivt over til formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**