Skatepark

Det blir skatepark i skogen ved ungdomsskolen i Sentrum. Et 1000 kvadratmeter stort område og en pris til 1,2 millioner. Et enstemmig kommunestyre tar de friske pengene fra disposisjonsfond og søker tippemidler for 250.000 kr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skateparken er et etterlengtet prosjekt som nå blir realisert for en gruppe ungdommer. Et flott tiltak. Tomta er imidlertid kostbar i opparbeidelse – kr 630.000 for grunnarbeid og asfaltering. Og det er heller ikke enkelt å planlegge andre prosjekter i samme område (skogen) når skateparken vil medføre en del støy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**