Stavsberg skole

Stafsberg skole er prioritert i pulje 1 i den vedtatte “Rehabiliterings- og utbyggingsplan for grunnskolen”. Det betyr at den etter planen skal utbygges etter nye Mørkved skole. Begge disse skolene har betydelige mangler og trenger kraftig opprusting og nybygg.
Stafsberg skole er fylt opp slik den er i dag. Det er planlagt og vedtatt en storstilt utbygging i umiddelbar nærhet av skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Venstres gruppeleder, Morten Andersen, har skrevet brev til Ordføreren, for og minne ledelsen i kommunen på den situasjonen som Stavsbergområdet nå er inne i. Vi gjengir brevet her:

Se også tidligere sak:
Og oppslag i Ringsaker blad her:

Ringsaker kommune har en stor utfordring når det gjelder rehabilitering og nybygg i skolesektoren. Mye er gjort og mye gjøres for at forholdene skal bli bedre, slik at kommunen kan tilfredsstille kravene til en moderne og god skole for elever og ansatte. Alle forstår at denne prosessen må ta tid, først og fremst av økonomiske hensyn. Samtidig, som at vi nå har en prioriteringsplan for nybygg og rehabilitering av skolene, må vi rette fokus på innholdet i skolen. Det er i full gang fra politisk og administrativt hold og vil bli intensivert framover. Det er i mange tilfeller en klar sammenheng mellom skolens utforming, rominnhold og den læremessige mulighet som kan gis. Mange av dagens skoler er i en slik forfatning at optimal læring begrenses. Slik kan vi ikke ha det, og ansvaret ligger uten tvil hos kommunen.
Stafsberg skole er prioritert i pulje 1 i den vedtatte "Rehabiliterings- og utbyggingsplan for grunnskolen". Det betyr at den etter planen skal utbygges etter nye Mørkved skole. Begge disse skolene har betydelige mangler og trenger kraftig opprusting og nybygg.
Stafsberg skole er fylt opp slik den er i dag. Det er planlagt og vedtatt en storstilt utbygging i umiddelbar nærhet av skolen. Ingen kan med sikkerhet si hvor fort folketallet i skolekretsen vil øke, men det ville være mer enn rart hvis ikke dette området vil framstå som et svært attraktivt boområde. Skal nærskoleprinsippet gjelde vil da Stafsberg skole ikke kunne ta imot det økte antallet elever. Det vil være et dårlig signal til potensielle innflyttere i vår kommune.
Vi vet at det tar tid fra en starter planlegging av et skolebygg til praktisk oppstart finner sted, selv om den finansielle delen av prosjektet skulle være klar. I den spesielle økonomiske tiden landet befinner seg i nå, kan det også komme nye midler fra sentralt hold som direkte rettes inn på skolesektoren. Det er derfor dobbelt viktig at kommunen er i gang med forberedelse av nye Stafsberg skole.
Av disse grunner vil jeg på vegne av Venstre i kommunestyret igjen be om at administrasjonen får i oppdrag å utarbeide rom/funksjonsprogram for nye Stafsberg skole, der det tas hensyn til sannsynlig befolkningsutvikling i Stafsberg skolekrets. Uansett er vi nødt til å forholde oss til befolkningsveksten i denne delen av kommunen både på kort og lengre sikt. Da er skolesituasjonen noe av det aller viktigste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**