– Norge trenger nytt flertall

– Den rødgrønne regjeringen står i stadig flere saker for ensretting, mistenkeliggjøring og intoleranse, der Venstre ønsker mangfold, tillit og toleranse. Det er en viktig grunn til at vi trenger et annet flertall etter høstens valg, sa venstreleder Lars Sponheim i dagens muntlige spørretime i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Hvorfor kjemper regjeringen mot de få som vil velge en annen løsning enn flertaller, sa Sponheim under dagens spørretime.

– Hvorfor kjemper regjeringen mot de få som vil velge en annen løsning enn flertaller, sa Sponheim under dagens spørretime.

– Sponheim sa seg enig med statsminister Jens Stoltenbergs om at regjeringsskifter i Norge ikke betyr revolusjon, men at mange små skritt gir en retning som etter hvert kan gi stor politisk avstand. – Den retningen regjeringen går i, skremmer Venstre, sa Sponheim. Han viste blant annet til angrepene på kontantstøtten. – Du og jeg valgte barnehage og toinntektsfamilien, men hvorfor kjempe mot de få som vil ha en annen løsning? Samfunnet trenger slike ventiler, sa Sponheim.

Oser av mistenksomhet
Sponheim sa også at Regjeringen "oser av mistenksomhet" mot alle som sliter for å skape og drive småbedrifter, og at den overstyrer frivillige organisasjoner. Han kommenterte at SV står i skammekroken etter flere av sine intolerante landsmøtevedtak.

 Regjeringen fatter en rekke beslutninger uten en åpen debatt, mener Skei Grande.

Regjeringen fatter en rekke beslutninger uten en åpen debatt, mener Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

Statsminister Jens Stoltenberg bedyret at sosialdemokratiet er for mangfold og valgfrihet, men ble av Krf-leder Dagfinn Høybråten beskyldt for å henfalle til festtaler og besvergelser når han blir utfordret på grunnleggende spørsmål.

Svekker det frivillige
Venstres nestleder Trine Skei Grande viste til at Regjeringen svekker frivillige organisasjoners frie inntekter, møter dommen mot politisk TV-reklame med ytterligere inngrep i ytringsfriheten, og at en stor rokade for Nasjonalmuseet gjøres uten åpen debatt. – Hvorfor er ulike meninger så utrolige plagsomme for denne regjeringen, spurte Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**