Yrkesskadeerstatning kun for menn?

– Det er ikke rimelig at yrkesskadeerstatning fordeles så ulikt mellom kvinne— og mannsyrker. Dette er dypt urettferdig, sier Venstres sosialpolitiske talsperson André N. Skjelstad til Dagbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til «ny framtidig arbeidsskadeforsikring – organisering og yrkessykdommer», hvor belastningslidelser fortsatt ikke omfattes av yrkessykdomslista.

9 av 10 er menn
Sykepleierforbundet sier til Dagbladet at det er et stort likestillingsproblem at belastningslidelser ikke blir sett på som en yrkessykdom. – Ni av ti som får godkjent yrkessykdom er menn. Samtidig vet vi at det er flest kvinner som blir uføretrygdet, uttaler forbundsleder i Sykeplerierforbundet Lisbeth Normann.
Likestillingsombudet anklager arbeids- og inkluderingsdepartementet for lovbrudd.

Sykehus, pleier, arbeidsliv

Foto: Jonny Olsson, Arbeidstilsynet

Forebygging
Venstre har foreslått at det må satses mer på forebygging av tunge løft i omsorgsyrker. De tunge løftene er i liten grad i industrien, de er i omsorgsyrker. – Det er alt for lite godt teknisk utstyr i denne sektoren, og det er altfor lite forskning på nyvinnende teknologi på dette området.
Det beste er hvis vi i større grad kan forhindre at skader oppstår, sier Skjelstad .

Må forske mer på kvinnehelse
Skjelstad påpeker at det med eldrebølgen bare vil bli flere og tyngre pasienter som vil trenge mer pleie. – Vi vil jobbe for at det forskes mer på kvinnehelse og spesielt på sammenhengen mellom muskel- og skjellettsykdommer og uførhet. Vi har foreslått bedre turnusordninger slik at belastningen ikke blir så store over lang tid, fortsetter Skjelstad.

Vil ha bedre juridiske rammer
– Det er også en politisk beslutning å lage gode nok juridiske rammer som sørger for at kvinne- og omsorgsyrker ikke faller utenfor ordningen med yrkesskadeerstatning. Det vil Venstre komme med forslag til når saken skal opp i Stortinget, avslutter Skjelstad.

Les hele saken i Dagbladet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**