Klimaråd vedtatt

På mandagens kommunestyremøte ble det et enstemmig vedtak på å etablere et klimaråd i Stokke. Allerede i 2003 hadde kommunen sin første klimaplan på plass, og det er nå tid for revidering av denne samt nok av andre oppgaver å ta fatt på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Planeten vår, jorda, kloden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I kommunestyrets møte ble det etter forslag fra Kåre Pettersen (V) vedtatt å opprette et forberedende utvalg. Dette utvalget skal før sommeren komme med forslag til sammensetning av klimarådet samt foreslå vedtekter og hvem rådet skal rapportere til.

Det må ikke bli slik at vi nå kan slå oss til ro med at vi får et klimaråd. Vi må også sørge for at det blir et aktivt råd, sa Kåre Pettersen under saksbehandlingen.

Ved valg av medlemmer til det forberedende utvalget ble foruten Kåre Pettersen (V), leder av hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk, Erlend Larsen (H) og Ahmed Saleh (AP) valgt som medlemmer.

Tønsberg Blads nettutgave har omtalt denne saken på følgende side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**