FrP en katastrofe for trafikkavviklingen i Bergen

Venstre mener det er en skandale hvis Bergensprogrammet stopper opp på grunn av byrådets mangelfulle saksbehandling. Dersom byrådspartiene ikke straks rydder opp og klarer å komme til enighet seg i mellom må byrådet gå av, krever partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hans-Carl Tveit

– Byråd Lisbeth Iversen har et spesielt ansvar i denne saken. Hun skulle ha oppdatert Byrådet på de nye forutsetningene for behandling av den nye bompengesøknaden, mener Hans-Carl Tveit, lederen av Venstres bystyregruppe.

– Jeg kan ikke forstå at FrP i Os kan gå inn for bompengefinansiert vei mellom Bergen og Os, mens det samme partiet "av prinsipielle grunner" ikke kan støtte en bompengefinansiert Bybane. Her bør kanskje partiet kommunisere bedre internt, mener Harald Hove, gruppeleder for Venstre på Fylkestinget. — At Byrådet i Bergen ikke har forstått hvordan denne saken skulle behandles må de ta på egen kappe, fortsetter han.

Harald Hove portrett

Uansvarlig av Høyre og KrF
– Det som skjer nå viser at FrP ikke er ansvarlige nok til å sitte i maktposisjoner. Vi kan ikke ha det slik at FrPs landsmøtevedtak overstyrer forlikene i Bergensprogrammet. Alle har visst at Bergensprogrammet uansett vil ha behov for en betydelig bompengefinansiering i mange år fremover og det var direkte uansvarlig av Høyre, FrP og KrF å danne byråd sammen dersom de på forhånd visste at de ikke kunne komme til enighet om dette, fortsetter Tveit.

Uansvarlig trafikkavvikling i Bergen
– Dersom byrådet i Bergen og den blå-gule koalisjonen i Fylkestinget ikke kan bli enig om en ny bompengesøknad setter det store deler av samferdselstiltakene i hele Hordaland i fare, mener Harald Hove. Han hevder trafikkavviklingen i Bergen nå grenser til det uansvarlige, og mener at bompengefinansiering vil være et nødvendig onde for å sørge for raskere utbedring. — I tillegg kan vi ikke stole på regjeringen når det gjelder utvidelse av Bybanen. Her må fylket og kommunen ta ansvar selv, krever han.

Vinter Bergen

Med tanke på progresjonen i Bergensprogrammet er det svært uheldig at Stortinget ikke rekker å behandle en ny bompengesøknad i denne stortingsperioden, mener Tveit. – FrPs bevisste trenering har kostet samferdselspolitikken i Bergen og Hordaland dyrt, men den gir også velgerne mulighet til å forhindre at FrP havner i maktens korridorer etter høstens Stortingsvalg, der de kan rote det hele enda mer til, mener Tveit.

Harald Hove mener KrF umulig kan akseptere en ytterligere trenering av bompengesøknaden. — Hvis KrF ønsker å jobbe for et bedre kollektivtilbud, tryggere og raskere trafikkavvikling, og satsing på miljøtiltak, bør de forlate samarbeidet med FrP og finne tilbake til sentrum, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**