– Bør lære av svensk togpolitikk

Venstres Ola Elvestuen er klar på at samferdselsminister Liv Signe Navarsete nå bør lære av hva som skjer med den svenske jernbanen. — Senterpartiet bør ta et oppgjør med det ideologiske trangsynet som har fått dominere denne regjeringen, også når det gjelder jernbanen. Det har forhindret et bedre togtilbud for passasjerene, og Navarsete bør se til sine partifeller i Sverige for råd, mener Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Ola Elvestuen mener Navarsete må se til Sverige.

Ola Elvestuen mener Navarsete må se til Sverige.
Foto: Venstre

Forrige uke gikk den svenske regjeringen inn for å avvikle togmonopolet gradvis, og slippe private aktører inn på markedet i større grad. Den svenske samferdselsministeren Åsa Torstensson kommer fra Senterpartiets søsterparti Centern.

– Bedre tilbud med anbud
– Det er liten tvil om at passasjerene får et bedre tilbud ved å bruke et anbudssystem. Dette kan vi tydelig se på Gjøvikbanen. Gjennom dette anbudet fikk man på plass 40 prosent flere avganger, bedre komfort, tilrettelegging for funksjonshemmede og mer moderne vogner — for samme offentlige støtte. Det er kundevennlig, effektivt miljøarbeid og god samferdselspolitikk i praksis, sier Elvestuen (V), som påpeker at Navarsete selv har skrytt av Gjøvikbanen i Stortinget.

Kundens behov fremfor ideologi
– Det viser at den rødgrønne avvisningen av anbud er rent ideologisk motivert, og ikke praktisk eller økonomisk begrunnet. Jeg synes det er uansvarlig av regjeringen ikke å videreføre nødvendige moderniseringstiltak innenfor jernbanen i Nasjonal Transportplan. Dette er en av grunnene til at toget fortsatt akterutseiles i forhold til andre tilbud, hvor fokuset på kundens behov står sterkere, sier Elvestuen (V).

Elvestuen mener Kongsvingerbanen er en åpenbar førstekandidat for konkurranseutsetting, men vil mener at også andre strekninger kan forbedres ved hjelp av anbud. — For eksempel bør Rørosbanen vurderes tidlig. Og jeg er overbevist om at mindre baner som Raumabanen kunne få en nødvendig renessanse med konkurranse i sporet, sier Venstres nestleder.

Nordisk satsing
Elvestuen (V) mener det er positivt at NSB nå etablerer seg i Sverige etter at svenskene åpner for konkurranse også på langdistansestrekninger. — Det er flott at vi får selskaper som opererer i større deler av Skandinavia. Det kan bidra til en viktig nordisk dimensjon i togsatsingen, avslutter Venstres Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**