– Har ikke lært noe på fire år

– I neste stortingsperiode må vi prioritere flere og bedre lærere først, sier Venstres utdanningspolitiske talsperson Odd Einar Dørum i en kommentar til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjells tale i dag. — Man skulle ikke tro at SV har lært noe i løpet av de fire årene de har hatt ansvar for skolepolitikken, når de fortsatt prioriterer heldagsskole selv om skole-Norge roper etter flere og bedre lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Frode Fjeldstad

– Venstre er sterkt i mot SVs forslag om å slå sammen undervisning og SFO og å utvide skoledagen. Det er både feil prioritering av ressurser og ikke minst en statlig overstyring som visker ut skillet mellom skoletid og fritid, sier Odd Einar Dørum.

Skolen et sted å lære
– SV står for en grunnleggende feil prioritering i skolepolitikken når de vil prioritere heldagsskole fremfor å sikre flere og bedre lærere. Det er svært lite gjennomtenkt å utvide skoledagen når vi vet at vi kommer til å mangle lærere i tiden som kommer. Hvor skal Solhjell hente pedagogene fra, undrer Dørum, som viser til at Norge står overfor store utfordringer med hensyn til å sikre nok kvalifisert personale både i barnehage og grunnskole.

– Venstre mener at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud. Det er grunnleggende for oss, understreker Dørum.

Staten tar kontroll
Dørum viser også til at både AP og SV tidligere har leflet med tanken om å gjøre også barnehagen obligatorisk.

– SV ønsker tydeligvis at staten skal ta full kontroll over mesteparten av dagen til barna våre. Det er jeg sterkt i mot. I tillegg er SVs forslag svært kostbare. Det er ikke vanskelig å finne gode tiltak man kan bruke 6 milliarder kroner på, og som vil ha en bedre effekt for norsk skole enn statsråd Solhjells opplegg, sier Dørum.

Dørum viser til at Venstre har foreslått flere målrettede tiltak særlig rettet mot lærerrekruttering og kompetanseheving:

1. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend.
2. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.
3. Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom en utvidet og forbedret 5-årig lærerutdanning på mastergradsnivå.
4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Tre av fire lærere ønsker å arbeide etter fylte 60 år, men opplever at det i liten grad legges til rette for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**