Sponheim ber riksrevisjonen granske Norges Banks forvaltning av oljefondet

Venstre-leder Lars Sponheim mener Riksrevisjonen snarest må granske om forvaltningen av oljefondet skjer i tråd med Stortingets vedtak. I dag fremmer derfor Sponheim forslag i Stortinget om å la Riksrevisjonen granske om forvaltningen av Statens Pensjonsfond – Utland har vært i tråd med de retningslinjer som Stortinget og Regjeringen har fastlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

— Dagens situasjon er ikke betryggende. Stortingets mulighet til å kunne føre
kontroll med fondet er for dårlig, sier Sponheim. Han vil ta saken opp i Stortinget i dag.
Revisjonen av oljefondet foretas i dag av Riksrevisjonen. Men den bygger kun på arbeidet som utføres av Norges Banks revisjon. Dette betyr ifølge Sponheim at Stortinget «i liten eller ingen grad» får en uavhengig rapport om hvorvidt forvaltningen er i tråd med Stortingets retningslinjer.

Sannheten må fram
— Debatten den siste tiden om tap, bonuser og økt hemmelighold av lønnsforhold og investeringer skaper et bilde av at forvaltningen av oljefondet ikke er slik den burde være. Det blir ekstra spesielt når statsministeren i Stortingets muntlige spørretime langt på vei slår fast at Norges Bank har gått ut over sine fullmakter ved å ta større risiko enn forutsatt. Banken avviser dette. Som stortingspolitiker vet man ikke hvem som forteller sannheten, sier Sponheim.

Han mener derfor det er «strengt nødvendig» at Riksrevisjonen snarest starter en undersøkelse av forholdene. Sponheim foreslår også å endre sentralbankloven slik at Riksrevisjonen kan foreta en årlig «uavhengig» undersøkelse av Norges Banks virksomhet.

Les hele forslaget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**