Kurs for valgkampfrivillige

Oslo Venstre tilbyr skolering til våre medlemmer og frivillige, nye som gamle, og mai er måneden for disse aktivitetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I forkant av valgkampen kan det være nødvendig å få en innføring i Venstres politikk, og hvordan man kan fremføre budskapet. Dette vil være nyttig både på stand, dør-til-døraksjon og som Venstre-ambassadør i dagliglivet.

Det bil være en todeling av kursene:

1. Politikk-kurs
En oppdatering og innføring i Venstres politiske budskap. Kurset vil handle om Venstres hovedsaker i valgkampen, med et spesielt fokus på Oslo. Dette passer både for nye medlemmer, og for gamle — de som ikke har behov for opplæring i direkte velgerkontakt, men som kanskje behøver en oppdatering av politikken.

2. Aksjonskurs
Innføringskurs om hvordan du best kan formidle Venstres politikk til interesserte velgere. Dette er blant annet relevant for alle som vil være med på standsaksjoner, husbesøk og andre lignende aktiviteter. Vi kombinerer teori og praksis – først en kursdel på Venstres Hus, deretter arrangerer vi standsaksjoner ulike steder i byen, i samarbeid mellom kursdeltakere og erfarne medlemmer i Oslo Venstre.

Datoplan:

7. mai: Politisk skolering på kveldstid (1800 – 2100)
14. mai: Aksjonsskolering på kveldstid (1800 – 2000)
16. mai Aksjonsskolering og praktisk trening på dagtid (0930 – 1300)
27. mai: Politisk skolering på kveldstid (1800 – 2100)
30. mai: Aksjonsskolering og praktisk trening på dagtid (0930 – 1300)

Flere av bydelslagene planlegger også å være synlige i bybildet på ulike arrangementer i mai og juni (bydelsdager o.l.), noe som på en effektiv måte vil supplere det tilbudet Oslo Venstre har.

I tillegg til våre toppkandidater, vil også styremedlemmer og andre bidra med hjelp og råd i løpet av hele opplegget. Vi legger opp til en sosial skolering, der du får øve deg sammen med og bli kjent med andre Venstre-medlemmer og med våre toppkandidater.

Husk også å meld seg som valgkampfrivillig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**