Regjeringen sier nei til femårig lærerutdanning

I dag behandlet Stortinget Regjeringens lærermelding. — Venstre er svært skuffet over at regjeringspartiene ikke går inn for en ny og forbedret femårig grunnskolelærerutdanning, mener Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dørum har vært saksordfører for meldingen, og i innstillingen fremmet Dørum, på vegne av Venstre, forslag om at en femårig mastergradsgivende lærerutdanning skal tre i kraft i fra høsten 2014. Forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre.

– Dersom vi skal ha verdens beste skole må vi sørge for verdens beste lærerutdanning. Det har ikke regjeringen skjønt, sier skolepolitisk talsmann Odd Einar Dørum.

Lærer

Foto: Microsoft

– Tiden frem 2014 bør benyttes til å heve kompetansen ved lærerutdanningsinstitusjonene og fase inn en forbedret og femårig utdanning, understreker Dørum, som er svært skuffet over at regjeringspartiene ikke vil ha 5-årig lærerutdanning som målsetning en gang

Defensivt av regjeringen
Regjeringen er usedvanlig defensiv på kunnskapspolitikk. Det holder ikke at de bare vil utrede "om og eventuelt når det er hensiktsmessig" med en overgang til et femårig mastergradsløp for nye lærere.

– Jeg registrerer at regjeringspartiene er i utakt med bl.a. Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund som alle har krevd 5-årig lærerutdanning , sierTrine Skei Grande.

Status og omdømme
Venstre mener det er behov for et femte år i den nye lærerutdanningen for å få tid og plass til mer praksisopplæring, et styrket pedagogikk- og profesjonsfag med mer vekt på historie- og religionskunnskap, samt en avsluttende masteroppgave.

– Dette er helt nødvendig for å sikre at elevene har lærere med topp kompetanse og vil være et viktig bidrag for å løfte læreryrkets status og omdømme, sier Dørum.

– Det er også for svakt at regjeringspartiene vil at økte kompetansekrav for å undervise kun skal gjelde nye lærere — det må også omfatte lærere som allerede er i skolen. Men dette henger jo sammen med at regjeringen dessverre ikke vil sørge for nødvendig videreutdanning for alle lærere i alle fag, sier Skei Grande.

– Statsråd Solhjell skryter på seg en satsing på videreutdanning av lærere som ble lagt inn i Kunnskapsløftet under den forrige regjeringen. Det er uredelig av SV og Solhjell, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**