– Spesialavfall på avveie

– Spesialavfall på avveie er et stort miljøproblem. Dessverre havner urovekkende mye av dette avfallet på ulovlig vis utenfor Norges grenser eller på bunnen av havet, sier Venstres Vera Lysklætt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt stilte i dag spørsmål i spørretimen til miljøvernminister Erik Solheim om avfallshåndtering av farlig avfall og hva regjeringa gjør for å redusere omfanget av denne type avfall.

Vera Lysklætt stilte i dag spørsmål i spørretimen til miljøvernminister Erik Solheim om avfallshåndtering av farlig avfall og hva regjeringa gjør for å redusere omfanget av denne type avfall.
Foto: Venstre

940.000 tonn bygningsavfall, årlig
– Hvert år kvitter Norge seg med 940.000 tonn avfall i forbindelse med riving, rehabilitering og bygging av bygninger i følge tall fra SSB. I dette avfallet befinner det seg en rekke miljø- og helsefarlige kjemikalier som må spesialbehandles. Fortsatt er det store mengder asbest og annet spesialavfall i mange offentlige bygg. Jeg mener at bygningsavfall bør bli tatt mer på alvor i kommunenes anbudsprosesser og renoveringsvirksomhet, for på denne måten kan hver enkelt kommune sikre seg at miljøfarlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte, sier Venstres Vera Lysklætt.

Ta problemet på alvor
– Jeg er glad for at miljøvernministeren ser ut til å ta dette problemet på alvor, men vil likevel oppfordre landets kommuner til å ta problemet med spesialavfall på avveie på alvor. I tillegg må man ha bedre kontroll på avfallet som sendes til destruering, særlig i utviklingsland. Miljø- og helserisikoen ved ulovlig å dumpe slikt avfall kan være fatal, fortsetter Lysklætt.

Utfasing av miljøgifter
– Det er en stor miljø- og helsegevinst i å kutte bruk av miljøfarlige stoffer i bygg, i tillegg til å redusere mengden med farlig avfall. Jeg er derfor glad for at det er nedsatt et utvalg med den ambisjon at alle miljøgifter skal være faset ut i Norge i 2020. Nå gjenstår det å se om regjeringa er handlekraftig nok til å ta det skritt å fase ut bruk av miljøgifter, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**