Gledelig god måling!

– Det var svært gledelig å få servert meningsmålingen på 7,5% idag, noe som ville gitt oss 5 mandater i bystyret, sier leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Dette viser at vårt utrettelige og møysomme arbeid gir resultater. Denne BA-målingen viser at Bergen blir svært viktig i valgkampen til høsten. Gode målinger gir motivasjon og inspirasjon til å stå på videre, men det er enda lenge til valget og vi må kjempe for hver eneste stemme for å oppnå et godt valgresultat.

Jeg vil oppfordre alle Bergen Venstres medlemmer som har lyst og anledning til å gjøre en innsats sammen med oss i valgkampen. Her har man mulighet til å være med på no stort, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**