Regjeringen svikter havmiljøet i ny lov

Regjeringen la idag frem Naturmangfoldsloven. Venstre er kritisk til at loven ikke omfatter havområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Regjeringen svikter på et av de områdene hvor det er mest behov for en ny lov ved at loven ikke omfatter havområdene. Dette er stikk i strid med de faglige anbefalingene fra utvalget som ble nedsatt for å utrede loven, og som sluttførte sitt arbeid for om lag fire år siden, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Regjeringens håndtering av denne saken er preget av intern uenighet. Lovforslaget kommer derfor for sent og er ikke det skrittet framover for naturvernarbeidet som det er behov for, legger han til.

 Venstre mener Naturmangfoldloven også må omfatte havområdene.

Venstre mener Naturmangfoldloven også må omfatte havområdene.
Foto: Tone Rasmussen

Sent ute
Utvalget foreslo at loven skulle gjelde på norsk land og sjøterritorium, norsk kontinentalsokkel og i Norges økonomiske sone, herunder fiskevernsonen og den økonomiske sonen utenfor Svalbards sjøterritorium. NOU kan lastes ned her.

Finansminister Kristin Halvorsen og daværende Miljøvernminister Helen Bjørnøy varslet i 2006 at loven ville legges frem i 2007. Se kronikk i Dagsavisen.

– Dette løftet ble ikke holdt. Når loven først legges frem nå, betyr det at den ikke får noen betydning for arbeidet med å stanse tapet i det biologiske mangfoldet innen 2010. Dette er et sentralt punkt i Soria-Moria erklæringen og et mål som har fått full tilslutning i Stortinget, påpeker Kvassheim.

– Om vi ser bort ifra den store skuffelsen knyttet til havområdene så er det allikevel mange positive sider ved loven som vil få betydning for arbeidet med å ta vare på naturen, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**