Garanti om behandlingsplass etter akuttavrusning

Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning. Svært mange dødsfall ved overdose skjer etter avrusning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– I Norge bruker vi svært mye penger på akuttavrusning og så sender vi rusavhengige rett ut på gata etterpå. Det er mulig å styre systemet slik at man får til det samme i Norge som man greier i Stockholm, nemlig en 24-timersgaranti for behandling etter akuttavrusning, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

– Systemet fungerer på den måten at etter akuttavrusning i klinikk, får alle med seg en avtale om behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling, sier Elvestuen.

 4000 står i kø for rusbehandling.

4000 står i kø for rusbehandling.
Foto: Microsoft

– Situasjonen som har fått utvikle seg gjennom de siste to tiår, er en skandale. 4000 mennesker med rusproblemer står i kø for å få behandling, og vi er nødt til prøve nye løsninger, sier Elvestuen

For rigid rusomsorg
– Vi har et system for legemiddelassistert behandling som er alt for rigid og hvor folk blir kastet ut i alt for stor grad, sier Elvestuen. Han foreslår at fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NA og at aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.

– I tillegg til å etablere flere behandlingsplasser foreslår Venstre også myke opp systemet slik at sidemisbruk ikke automatisk fører til at du blir kastet ut av LAR. Metadon og subutex alene er ingen vidunderkur, men i Frankrike har fastleger fått dele ut slike preparater siden 1998 og overdosene er gått ned med 80%, sier Elvestuen som også påpeker viktigheten av et helhetlig behandlingsopplegg i tillegg til legemiddelassistert rehabilitering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**