Milliardsatsing på jernbanen

Venstre vil ha klare målsetninger for reisetiden på jernbanestrekninger. I programmet for neste periode setter Venstre som mål at innen 2020 skal reisetiden Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim ikke være mer enn 4 timer, og reisetiden Oslo-Kristiansand skal ikke overstige tre timer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Reisetiden fra Oslo til endepunktene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) skal ikke være mer enn 80 minutter i 2020.

 Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Foto: TV2

– All transportvekst i og mellom de største byene bør i framtiden skje med jernbane og kollektivtrafikk, ikke med økt bil- eller flytransport, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Doble gods- og persontransport innen 2020
Venstres mål er å doble gods- og persontransporten med jernbane innen 2020. Da må jernbanen bygges ut og oppgraderes.

– Utbyggingen av jernbanen må skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. Det vil på kort sikt gi store gevinster for framkommelighet og miljø rundt de største byene, og samtidig være starten på et framtidig nett av høyhastighetstog mellom de store byene, sier Elvestuen

Tog Finse

Foto: Natur og Ungdom

– Det er viktig at Jernbaneverket prioriterer og investerer forretningsmessig, og har handlefrihet til å gjennomføre store utbygginger mest mulig sammenhengende, med Jernbaneverket som byggherre og utbyggingen satt ut på anbud, sier Elvestuen.

I tilegg foreslår Venstre:

– å bygge jernbanenett tilrettelagt for høye hastigheter i Intercity-triangelet og rundt alle større byområder innen 2020.

– å bygge flere krysningsspor og godsterminaler på strekninger med stort potensial for godstrafikk.

– å konkurranseutlyse drift av persontransport på flere jernbanestrekninger, med krav om høyere avgangsfrekvens i konkurranseutlysingene der det er mulig.

– å omorganiserer Jernbaneverket slik at vi får konkurranseutsatt investeringer, drift og vedlikehold på jernbanens infrastruktur.

– å oppgradere linjene mot Stockholm og Gøteborg/København som start på høyhastighetsbaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**