Frafallet i videregående skole er høyt

Nødvendig med en bedre rådgiving, økt fokus på overgangen mellom grunn- og videregående skole og en sterkere oppfølging av den enkelte elev

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn synger

Foto: B.Aartun

Frafallet i videregående skole er høyt og det er særlig en overvekt av gutter som faller fra før endt skolegang. Årsakene til frafall må kartlegges ytterligere, og det må settes i gang målrettede tiltak for å motvirke dette. Venstre mener det er nødvendig med en bedre rådgivingstjeneste, økt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående skole og en sterkere oppfølging av den enkelte elev helt fra de første skoleårene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**