Klare forventninger til bibliotekmeldingen

– Ved hver budsjettbehandling denne stortingsperioden har Venstre fremmet forslag om økte bevilgninger og tiltak for biblioteksektoren. Etter å ha ventet flere år på bibliotekmeldingen krever vi at Regjeringen nå lanserer en forpliktende satsing på bibliotekene, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingsmeldingen om bibliotek er varslet å komme fredag 17. april.

På høy tid
– Det er på høy tid, og det er mange som har ventet på denne meldingen siden utredningen "Bibliotekreform 2014" kom sommeren 2006, sier Skei Grande.

– Regjeringen og kulturminister Giske har langt på vei neglisjert biblioteksektoren i påvente av bibliotekmeldinga, og det synes Venstre er synd. Det er mange gode forslag i bibliotekutredningen som allerede kunne vært igangsatt dersom Regjeringen bare har villet prioritere dette, understreker Skei Grande, som viser til at Venstre i hver budsjettbehandling denne stortingsperioden har prioritert biblioteksektoren.

 - Kulturministeren har neglisjert biblioteksektoren i påvente av denne stortingsmeldingen, fremholder Trine Skei Grande.

– Kulturministeren har neglisjert biblioteksektoren i påvente av denne stortingsmeldingen, fremholder Trine Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

– Det er avgjørende for Regjeringas troverdighet i bibliotekspørsmål at meldinga inneholder konkrete budsjettmessige konsekvenser, og ikke bare tomme lovnader, sier Skei Grande.

Venstres kulturbudsjett 2009
– Den aller største satsinga i Venstres alternative kulturbudsjett for 2009 er satsinga på bibliotek, sa Skei Grande i budsjettdebatten i Stortinget før jul.

– Bibliotekene er en viktig brikke i et informasjonssamfunn for å takle de moderne utfordringene dette samfunnet står overfor. Derfor har vi ønsket å utvide både innkjøpsordningen for saksprosa, utvide innkjøpsordningen for skolebibliotek — både på barne- og ungdomsskole og på videregående skole — og vi har lagt inn en rekke enkelttiltak, alt fra det flerkulturelle biblioteket til bibliotekutvikling. Vi trenger noen slike motorer, og vi trenger noen som er med på å løfte bibliotekene i et moderne informasjonssamfunn. Det har vi vist hvordan vi kan gjøre innenfor rammene i årets budsjett, sa Skei Grande i debatten.

Flere forslag

 - Giske må legge penger på bordet, ikke bare forhåpninger, mener Skei Grande.

– Giske må legge penger på bordet, ikke bare forhåpninger, mener Skei Grande.
Foto: Singhajay, sxc.hu

I Venstres alternative kulturbudsjett for 2009 ble det blant annet foreslått å bevilge 3,2 mill. kroner til styrking av flerkulturelle bibliotek, 5 mill. kroner til et eget investeringsprogram for biblioteklokaler og 10 mill. kroner til kompetanseutvikling for ansatte i bibliotekene. Regjeringspartiene stemte mot Venstres forslag.

– Det er avgjørende å sikre at både bygninger og kompetanse hos de ansatte er på topp, og her må Giske legge penger på bordet — ikke bare vage forhåpninger, understreker Skei Grande.

Innkjøpsordningene
Skei Grande er fornøyd med at Regjeringen har varslet et eget program for skolebokutvikling, men mener at skolebibliotekene også må fylles med innhold.

– Skal bibliotekene være attraktive og stimulere til bruk og leselyst er det svært viktig at både skole- og folkebibliotek har et godt og oppdatert bokutvalg. Derfor må Giske utvide innkjøpsordningene for litteratur til å gjelde alle skolebibliotek i grunn- og videregående skole også. Dette koster om lag 55 mill. kroner, men er svært viktig å få på plass, mener Skei Grande.

– Også innenfor sakprosa-området må det komme noen forpliktende lovnader om å utvide innkjøpsordningen. Giske har bevilget midler til innkjøp av inntil 67 titler i 2009. Allerede i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai må han øke antallet saksprosa-titler til minst 100, krever Skei Grande.

Venstres krav til bibliotekmeldingen

Må følge opp tiltakene som ligger i utredningen "Bibliotekreform 2014" med en prioritert opptrappingsplan og ferske midler allerede fra Revidert nasjonalbudsjett 2009.
Må prioritere å få på plass et eget investeringsprogram for biblioteklokaler og en kompetanseutviklingspott for ansatte i bibliotekene snarest mulig.
Må styrke det flerkulturelle bibliotektilbudet for på denne måten styrke integreringsarbeidet i både by og land.
Må fylle skolebibliotekene i både grunn- og videregående skole med innhold ved å utvide innkjøpsordningene for litteratur til å også omfatte disse bibliotekene.
Må umiddelbart styrke innkjøpsordninga for sakprosa til minimum 100 titler per år i stedet for en "gradvis opptrapping".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**