Bibliotekmeldingen: Ikke verdt å vente på

— Etter å ha ventet i flere år på denne meldinga må jeg si at jeg er svært skuffet over at kulturminister Giske fortsetter å være så uforpliktende med hensyn til fremtidige satsinger på bibliotekfeltet. Bibliotekmeldinga har ikke vært verd å vente på, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingsmeldingen om bibliotek passerte statsråd i dag. Meldingen omtaler biblioteket som både kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena i en digital tid.

For lite forpliktende

 - Bibliotekmeldingen er for lite forpliktende på tiltakssiden, mener Trine Skei Grande.

– Bibliotekmeldingen er for lite forpliktende på tiltakssiden, mener Trine Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

– Venstre deler mye av virkelighetsbeskrivelsen og drøftingene i meldinga, men vi er svært skuffet over at de aller fleste tiltakene bare handler om å "greie ut" og "vurdere". Det holder ikke, sier Skei Grande, med klar adresse til kulturminister Trond Giske.

– Departementet har allerede hatt flere år på seg til å gjøre de nødvendige vurderinger og avklaringer, og jeg tok det nærmest for gitt at kulturministeren skulle presentere konkrete og forpliktende planer for den framtidige satsingen i biblioteksektoren. Det er det svært lite av i denne meldinga, konstaterer Skei Grande, som mener at dette også gjør seg gjeldende for stortingsmeldingen om digitalisering av kulturarv, som ble lagt frem parallelt med bibliotekmeldingen.

Mye kunne allerede vært gjort
– Regjeringen og kulturminister Giske har langt på vei neglisjert biblioteksektoren i påvente av bibliotekmeldinga, og det synes Venstre er synd. Det er mange gode forslag i utredningen "Bibliotekreform 2014" som allerede kunne vært igangsatt dersom Regjeringen bare hadde villet prioritere dette, understreker Skei Grande, som viser til at Venstre i hver budsjettbehandling denne stortingsperioden har prioritert biblioteksektoren.

– Det er overraskende for meg at departementet understreker at de kommende satsingene på bibliotekfeltet skal skje innenfor eksisterende budsjettrammer, og knapt nok lover en krone ekstra i årene som kommer. Det er et paradoks når vi vet at det blant annet er et betydelig behov for å styrke bibliotekenes innhold, ansattes kompetanseheving og sette i gang et investeringsprogram for biblioteklokaler, sier Skei Grande.

Vil følge opp
– I forkant av bibliotekmeldingen uttrykte Venstre en rekke forventninger til innholdet og konkrete satsingsområder, og dette kommer vi til å følge opp gjennom Stortingets behandling, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**