Gledelige kollektivønsker fra NHO

Venstres Borghild Tenden gleder seg over NHOs engasjement for bedre kollektivtrafikk. – Dette er et viktig innspill til Nasjonalt Transportplan som nå behandles i Stortinget. Den rødgrønne regjeringen har forsøkt å selge planen ut som en offensiv kollektivsatsing. Det er den ikke. Dette bekreftes fra flere og flere hold, nå også fra NHO, uttaler Venstres Borghild Tenden, nestleder i Stortinget transport- og kommunikasjonskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var på NRK i går at NHO direktør Finn Bergersen jr. lanserte en kollektivpakke til å blant annet supplere Nasjonal Transportplan som regjeringen nylig la fram.

 Venstres Borghild Tenden mener regjeringen har sviktet kollektivtrafikken i Nasjonal Transportplan

Venstres Borghild Tenden mener regjeringen har sviktet kollektivtrafikken i Nasjonal Transportplan
Foto: Tore Nilsen

Tenden viser til flere punkter hvor Nasjonal Transportplan er for svak.

– Det store kollektivløftet som mange er blitt forespeilet er dessverre uteblitt i regjeringens opplegg. Belønningsordningen for kollektivtrafikken, som er regjeringens hovedverktøy for å øke kollektivandelen og redusere biltrafikken i byområdene, satses det alt for lite på.

Ordningen som omfatter de største byområdene i Norge, ble innført av regjeringen Bondevik II og har blant annet bidratt til å realisere ordningen med “rullende fortau” i Oslo og Bussmetroen i Kristiansand. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til denne ordningen til omlag 600 mill. kroner. Til sammenligning bruker Oslo kommune alene ca 1,5 mrd. i overføringer til kollektivtrafikken årlig.

– Venstre vil styrke kollektivsatsingen betydelig og vi er glade for at NHO støtter oss i det, sier Tenden.

Uforpliktene om tog
Tenden viser også til at Nasjonal transportplan er for uforpliktende innenfor togsatsingen.

– Regjeringens forslag inneholder mange gode prosjekter. Dessverre er InterCity-satsingen på Østlandet lite forpliktende og prosjektene er skjøvet ut tid. Nå jobber vi med å få prosjektene på plass raskere, blant annet nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Det haster å få togene på Østlandet i rute, påpeker Tenden.

-Samtidig er mange viktige prosjekt for å korte ned reisetiden på strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand ikke prioritert høyt nok. Blant annet er Ringeriktunellen på Bergensbanen og Eidangerparsellen på Vestfoldbanen lagt mot slutten av planperioden. – Dette er skuffende og lite offensivt, sier Borghild Tenden og viser til at tiltak på disse strekningene kan gjøre toget i stand til å ta opp konkurransen med flytrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**