Vi må unngå blodbad på Sri Lanka

– Verdenssamfunnet må gjøre alt for å unngå et blodbad på Sri Lanka i forbindelse med det som ser ut til å bli sluttspillet i den blodige borgerkrigen i landet, sier Venstres utenrikspolitiske talsperson Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Blodbad
FNs nødhjepskoordinator, John Holms, hevder at et blodbad blir stadig mer sannsynlig. Den 48 timer lange våpenhvilen viste seg å være på langt nær nok for å få sivile ut fra den innestengte krigssonen i nordøst. Mye tyder på at bare noen hundre av inntil 150.000 kom seg ut.

Må ikke gjøre samme feil
– Hvis sluttspillet innebærer et bombardement av sonen, vil de sivile trolig ikke kunne søke beskyttelse noe sted, fremholder Larsen. Venstre mener at verdenssamfunnet ikke må gjøre samme feil som i Rwanda og Sebrenica, hvor det stod passivt og så på folkemord. Verdenssamfunnet har en forpliktelse til å beskytte, dette bunner i en erklæring fra 2005 hvor 190 land forplikter seg til å handle aktivt og forebyggende når folkegrupper trues med folkemord, fortsetter Larsen.

Interkulturell dialog

Foto: © Franz Pfluegl | Dreamstime.com

Fokus på den humanitære situasjonen
– Venstre vil ikke ta konkret stilling til noen av partene i borgerkrigen, da begge sider trolig har begått grove brudd på folkeretten vedrørende krigføring og behandling av sivile, forklarer Larsen. Fokuset nå må være på den humanitære situasjonen. Venstre oppfordrer den rødgrønne regjering til å arbeide aktivt for å få i stand en våpenhvile som gjør det mulig å få sivile ut av krigssonen, da den norske regjering er i en spesiell stilling da den er den eneste som fortsatt har kontakt med begge parter i borgerkrigen, sier Larsen.

Medfølelse
– Videre bør Norge sammen med det internasjonale samfunn gjøre alt som står i dets makt for å forhindre en ydmykende fredsslutning for tamilene, noe som kan legge grunnlag for mer ufred og vold i fremtiden. Venstre uttrykker stor forståelse og medfølelse med tamiler i Norge som har mistet slektninger og venner, eller som ikke vet om de er i live, avslutter Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**