Vil gjennomføre NHOs 10-punktsplan i Bergen

Venstres Lars-Henrik Paarup Michelsen har i dag invitert NHO Hordaland til en kollektivdugnad for å få gjennomført NHOs nye 10-punktsplan i Bergensregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

– NHOs 10 punkter for et kollektivløft i norske byområder er god politikk for både mijø og næringsliv, og som vi i Venstre mener må settes ut i livet i Bergen. Derfor har jeg i dag sendt en invitasjon til NHO Hordaland hvor jeg spør om de vil vil bli med på et dugnadsmøte for å få gjennomført 10-punktsplanen i Bergen og omegn. Vi trenger næringslivet med på laget, sier Paarup Michelsen.

Han skryter av NHO for å gå inn for rushtidsavgift.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Rushtidsavgift er, kombinert med økt kollektivsatings forøvrig, beviselig et godt tiltak. I Stockholm førte rushtidsavgift til en reduksjon av trafikken på over 20 prosent. I følge Transportøkonomisk Institutt (TØI) kan man oppnå lignede trafikkreduksjoner i norske byer dersom man innfører rushtidsavgift også her i landet, sier Paarup Michelsen.

Han er grundig lei AP, Høyre og Frps forsøk på å drepe forslag som har til hensikt å få ned klimagassutslippene fra veitrafikken.

– Vegtrafikken står for 56, 1 prosent av klimagassutslippene i Bergen. Vi må nå gjennomføre tiltak som kan snu denne trenden, og rushtidsavgift vil være et effektivt virkemiddel i så måte, konkluderer Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**