Dørum ber AP verne om juryen

AP vil erstatte juryen med en meddommere i forslag til program for neste periode. Saken skal behandles på APs landsmøte og tidligere justisminister Odd Einar Dørum advarer AP om å trekke forhastede konklusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Det vil være historieløst og lettvint dersom AP på sitt landsmøte forkaster juryen uten en grundig gjennomgang av både juryen og de ulike alternativene til dagens ordning. Venstre ber derfor Ap i stedet støtte en bred og grundig gjennomgang av dagens system, sier Odd Einar Dørum.

Dørum mener Aps alternativ til juryordningen; en utvidet meddomsrett bestående av både fagdommere og lekfolk, er like lite feilfri som juryordningen.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

– Generelt trenger vi mer informasjon om hvordan en lagrette fungerer i forhold til en meddomsrett. Vi har lite forskning og lite kunnskap på dette feltet og derfor blir det helt galt av Ap å trekke forhastede konklusjoner om at juryordningen har "gått ut på dato".

Demokratisk ordning
En så viktig demokratisk ordning som juryordningen bør ikke avskaffes på grunnlag av en stemningsbølge, sier Dørum. Han viser til at Arbeiderpartiet tidligere har støttet en juryordning, men at de nå ser ut til å ha blitt overbevist om at en meddomsrett er å foretrekke også i de mest alvorligste straffesakene.

– Jeg håper Ap ikke har glemt at innføringen av juryordningen var et viktig ledd i demokratiseringen av Norge , sier Dørum.

Lekfolk
Juryordningen er ikke feilfri. Men det vil være galt av AP å forkaste hele ordningen av den grunn. Det er flere måter å forbedre dagens juryordning på. For eksempel kan man sørge for at rettsbelæringen — dommerens tale til juryen — kommer tidlig i rettsaken og ikke rett før juryen skal trekke seg tilbake for rådslagning.

Odd Einar Dørum

Foto: Frode Fjeldstad

Det bør utvikles bedre retningslinjer for hva rettsbelæringen skal inneholde, og den bør formidles på et ikke-juridisk språk. Juryens kjennelse bør også kunne begrunnes, sier Dørum.

– For folks tillit til rettsvesenet er det viktig at lekfolk har en selvstendig rolle i skyldvurderingen i alvorlige strafferettssaker. Det ville være et paradoks om et demokratisk samfunn med stadig høyere utdannelses- og kunnskapsnivå skulle svekke dette lekmannselementet i alvorlige straffesaker, sier Dørum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**