– Oppfordrer kommunene til radondugnad

Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt oppfordrer kommunene til radondugnad. Under spørretimen i Stortinget i går stilte hun spørsmål til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om hva han vil gjøre for at flere kommuner skal kartlegge radon i skoler og barnehager og sette i verk tiltak når nivået er over tillatte grenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt oppfordrer kommunene til å ta en dugnad om kartlegging av radon.

Vera Lysklætt oppfordrer kommunene til å ta en dugnad om kartlegging av radon.
Foto: Venstre

– Nest etter røyking er radonstråling det som gir størst risiko for lungekreft, sier Vera Lysklætt. Hun er ikke komfortabel med at så mange som 90.000 barn i Norge kan oppholde seg i skoler og barnehager med for høye radonverdier.

Få har satt i gang tiltak
– Bare 4 av 10 kommuner har gjort kartlegginger av radon i skoler og barnehager, og bare 14% av de som har foretatt denne kartlegginga har satt i verk tiltak, sier Lysklætt og viser til Statens strålevern. Det er store forskjeller kommunene imellom. I Vestfold har 82% av kommunene gjennomført slike målinger, men for eksempel i Nord-Trøndelag og Finnmark har bare 8% av kommunene gjennomført slike målinger, sier Vera Lysklætt.

– Kommunene må ta dette mer på alvor. Jeg er derfor glad for at helseministeren svarte at han nå vil sette inn flere tiltak fra statens side, for å få kommunene til å gjøre kartlegginger og ikke minst sette i verk tiltak der det blir oppdaget for høye verdier, sier Lysklætt.

Trenger at flere kommuner kartlegger
Statsråd Hanssen sa i sitt svar til Lysklætt at regjeringa vurderer både lovendringer, økt informasjon, nye krav til godkjenning av skolebygg og barnehager og mer tilsyn for å få kommunene til å ta et økt ansvar for å redusere radonstråling i skoler og barnehager.

Lysklætt har også stilt spørsmål til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa nylig, om hva hun vil foreta seg for at flere kommuner skal kartlegge radon. Kleppa svarte da at hun i arbeidet med forskriftene til den nye Plan- og bygningslovens §68 vil vurdere å skjerpe kravene til byggegrunn ytterligere.

Kommunenes ansvar og plikt
– Jeg oppfordrer kommunene og kommunepolitikerne til å ta en dugnad i forhold til dette med kartlegging av radon og til å iverksette tiltak når radonnivået er over tillatte grenser. Jeg vil også oppfordre foreldrene til å forlange at radonnivået og inneklimaet i skoler og barnehager skal bli satt på dagsorden. Det er kommunenes ansvar og plikt å gjøre noe med dette, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**