Bedre velferd, robust lokaldemokrati og sterkere kommuner

– Vi som er glade i offentlig sektor og i demokratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å hindre at begge deler svekkes. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Lars Sponheim om bakgrunnen for partiets velferdsreform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vi må gjøre ting enklere og smartere. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Sponheim om Venstres velferdsreform.

Vi må gjøre ting enklere og smartere. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Sponheim om Venstres velferdsreform.
Foto: Christoffer Biong

I dag vedtok Venstres landsmøte store deler av partiets stortingsvalgsprogram for 2009-13. I programmet fremhever partiet tre hovedreformer av Norge:

• Å ta steget over i lavutslippssamfunnet
• Å bygge kunnskapssamfunnet
• Å reformere velferdssamfunnet

Viktig debatt
Sistnevnte har vekket sterk debatt med overskrifter som "Venstre vil halvere halve kommune-Norge".

— Vi må styrke lokaldemokratiet for å sette kommunene i stand til å være en større del av offentlig sektor på bekostning av andre nivåer, da spesielt staten, sa Sponheim i sin åpningstale på Venstres landsmøte i Stavanger i går.

Venstre tar til orde for kommunesammenslåing som en del av en velferdsreform, og vil styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som kan overta velferdsoppgaver fra staten.

— Selv med en enorm inntektsvekst sliter vi med å opprettholde tilbudet vi har i dag til en voksende eldre befolkning. Vi må gjøre ting enklere og smartere. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Sponheim.

 Staten har tatt hånd om en haug med saker som kunne vært løst bedre lokalt, sier Helge Solum Larsen.

Staten har tatt hånd om en haug med saker som kunne vært løst bedre lokalt, sier Helge Solum Larsen.
Foto: Vidar Grundetjern

Velferd ikke tvang
Lokale Venstre-politikere mener partiet når snur hele debatten om kommunesammenslåing i rett perspektiv.

— Sponheim vender fokus på det hovedpoenget faktisk er, nemlig velferd, ikke tvang. Staten har tatt hånd om en haug med saker som kunne vært løst bedre lokalt. Dette ser vi lokalpolitikere i praksis, sier Helge Solum Larsen, stortingskandidat og leder i Rogaland Venstre, til Rogalands Avis.

— Kommunesammenslåing dreier seg ikke om systemet, men hvordan vi faktisk leverer tjenester til våre innbyggere. Vi skal være redskap for våre innbyggere, sier Solum Larsen.

Flere oppgaver til kommunene
Stavanger Venstres Per A. Thorbjørnsen mener Sponheim bringer en ny dimensjon inn i debatten om kommunesammenslåing.

— Hovedbegrunnelsene er ikke areal, transport, økonomi og jordvern. Kommunene må ha flere oppgaver, spesielt innen helse og sosial, lokale sykehus og et mer helhetlig barnevern, og da er ikke 431 kommuner svaret. Kommunene må bli mer robuste, sier Thorbjørnsen til Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**