Landsmøtet — Venstre satser på Bergensbanen

Venstre vedtok på dagens landsmøte en uttalelse som krever en reell satsing på jernbane i Norge. Partiet signaliserer at de i behandlingen av vårens NTP vil kreve en opprustning som vil redusere reisetiden mellom Bergen og Oslo til fire timer innen 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

tog

– Klimakrisen forplikter oss til å prioritere samferdselsprosjekt som får flere til å reise miljøvennlig, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen. Han er stortingskandidat for Venstre.

Dermed fikk Hordaland Venstre, som i påsken startetkampanjen 4-20-20, fult gjennomslag for sitt forslag. – I dag er reisetiden mellom Bergen og Oslo 6,5 timer. Det er like lang tid som for 25 år siden. Det er utrolig bra at landsmøtet i Venstre gir så sterke signaler om å prioritere Bergensbanen. Fire timer innen 2020 er fullt mulig å få til om vi starter nå, sier Paarup Michelsen.

Han understreker at for Venstre betyr dette at man i behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) denne våren må flagge ambisjonsnivået for jernbanen i Norge de neste 10 årene. — Så langt har fokuset vært på å ruste opp jernbanenettet på Østlandet. Nå ønsker Venstre at også strekningene mellom de største byene i Norge blir prioritert, understreker Paarup Michelsen.

Målsetting i NTP
Venstre mener det er på høy tid at den hundre år gamle jernbanestrekningen mellom Norges tre største byer rustes opp. Reisetiden fra Bergen og Trondheim til Oslo er like lang i dag som for 25 år siden. Men det kan man rette opp nå hvis det er politisk vilje til det. Vårt krav er at Stortinget setter en klar målsetting i NTP om å redusere reisetiden til 4 timer innen 2020.

Lars Henrik Michelsen

– Toget må kunne konkurrere med fly
Hvis man reiser med fly, bruker man fra Bergen og Trondheim sentrum til Oslo S mellom 3 og 4 timer. – Hvis toget skal konkurrere med flyet, må reisetiden ned, konkluderer Paarup Michelsen. – Venstre vil satse kraftig på utbygging og forbedringer på Bergensbanen og Dovrebanen som fremtidens hovedfartsåre mellom Bergen og Trondheim til Oslo. Planene må vedtas i Nasjonal transportplan i vår og prosjektet må være gjennomført i sin helhet innen 2020, krever han.

Les om Venstres kampanje for en raskere Bergensbane her.

Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**