Landsmøtets vedtak om tilknytningen til EU

“Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.” Vedtaket fortsetter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim og Ola Elvestuen. Fra EU-voteringen på Venstres landsmøte.

Lars Sponheim og Ola Elvestuen. Fra EU-voteringen på Venstres landsmøte.
Foto: Christoffer Biong

“Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

Landsmøtet vedtok dette standpunktet med 114 mot 102 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**