Venstre frir til studentene

Venstres landsmøte gikk i går inn for en studentpakke som blant annet innebærer at studiestøtten kan utvides til 11 måneder. Dermed fikk stortingskandidat for Hordaland Venstre, Lars-Henrik Paarup Michelsen, flertall for kravet om å gi studentene studielån også i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Etter kvalitetsreformen har studieåret blitt lengre. De fleste studenter har sine siste eksamener i juni, mens Lånekassens siste utbetaling skjer i mai. Venstre vil nå øke bevilgningene til studiestøtten slik at studentene også kan få penger i juni måned, sier Paarup Michelsen.

Student, studere, universitet

Både Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund har tydelig har gir uttrykk for at 11 måneders studiestøtte, sammen med bygging av nye studentboliger, vil være den viktigste prioriteringen fra studentene. De har beregnet at en måned ekstra med studielån vil koste staten rundt 493 millioner kroner ekstra i året.

Venstres landsmøte gikk også inn for andre viktige tiltak for studentene:
– Legge til rette for bygging av minst 1000 nyestudentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen.
– Prisregulere studielånet årlig.
– La studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet.
– Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
– Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**