Venstre i Indre Østfold setter fokus på Jernbanen: Åpent møte om Jernbanen

Askim kulturhus 13. mai kl 18:30

Vi opplever til stadighet at jernbanen ikke leverer det som er forventet. Regulariteten er ikke som en kan forvente, men til mange forsinkelser og innstilte tog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Rita Sletner vil sette fokus på forbedringer for jernbane drift

Rita Sletner vil sette fokus på forbedringer for jernbane drift
Foto: Audun Halaas

Ofte opplever pendlerne også totalt stopp i trafikken, uten informasjon og alternativ transport står de igjen på stasjonene, og arbeid og familie blir skadelidende.
Venstrelagene i Indre Østfold har lenge hatt fokus på dette problemet. Regulariteten blir stadig mindre selv om bevilgningen økes betraktelig. Venstre er redd de reisene forlater jernbanen til fordel for mindre miljøvennlige transport.
Program:
Innledninger ved:
Willy Frantzen — Leder av Pendlerforeningen på Østfold banen
Thor Erik Skarpen— Informasjonssjef Jernbaneverket region øst
Borghild Tenden – Nestleder i transportkomiteen på Stortinget

Paneldebatt — i panelet:
Willy Frantzen — Leder av Pendlerforeningen på Østfold banen
Thor Erik Skarpen — Informasjonssjef Jernbaneverket region øst

Borghild Tenden – Nestleder i transportkomiteen på Stortinget
Rita Sletner — 1. kandidat Østfold Venstre

 Borghild Tenden kommer til Askim 13mai

Borghild Tenden kommer til Askim 13mai
Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**