Kritisk til Giskes reklame-grep

– Kulturminister Giske skaper med dette grepet enda en innskrenking i den redaksjonelle friheten etter at han også har forsøkt å overstyre NRKs redaksjonelle frihet. Jeg stiller meg i tillegg svært tvilende til om dette er tilstrekkelig for å følge opp dommen i EMD, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dag varslet statsråd Giske at de frivillige organisasjonenes tv-kanal, Frikanalen, skal være ytringskanal for samtlige politiske partier og lister. Frikanalen skal derfor tilføres 10 mill. kroner de neste fire årene. Les mer her.

Prinsippløst
– Venstre er enig i at Frikanalen skal kunne sende politisk reklame, men hvorfor skal ikke vanlige tv-kanaler kunne sende dette også? Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom denne kanalen og andre kanaler, eller politisk reklame og andre typer reklame på fjernsyn, påpeker Skei Grande.

– Derfor burde statsråden heller ha foreslått å oppheve det anakronistiske forbudet mot politisk reklame på tv, slik Venstre har foreslått i et privat lovforslag på Stortinget, utdyper Skei Grande, som mener Giske opptrer prinsippløst.

Styrer ytringer
– Det blir feil at Frikanalen — som i utgangspunktet skal styres av organisasjonene selv — nå får et statlig pålegg om å slippe til politiske partier. Dette skal Frikanalen selv avgjøre — ikke staten, sier Skei Grande.

– En ny styring av de frie ytringer gir ikke mer ytringsfrihet, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**