– Må svare om oljefondet og urfolk

Venstres Vera Lysklætt har tatt opp investeringen til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) i selskapet TransCanada med finansminister Kristin Halvorsen. Til høsten starter TransCanada byggingen av en ny rørledning for transport av gass gjennom området til Lubicon-stammen i provinsen Alberta i Canada.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt utfordrer finansministeren på etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - Utland.

Vera Lysklætt utfordrer finansministeren på etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond – Utland.
Foto: Vera Lysklætt

– Jeg ønsker svar fra finansministeren på om dette er i tråd med de etiske retningslinjene for Oljefondet. Ifølge FN så bryter utbyggingen med urfolks- og menneskerettighetene og FN har bedt myndighetene i Canada om å stanse virksomheten inntil det foreligger en avtale med indianerstammen om bruk av landområdet, sier Vera Lysklætt.

Lubicon-stammen i Canada har sendt brev til Oljefondet med anmodning om at fondet trekker seg ut inntil det foreligger en avklaring i saken. Investeringen til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er på nesten 1 milliard kroner i selskapet TransCanada.

Oljesandprosjektet til StatoilHydro i Canada har blitt kritisert fordi det regnes som en svært lite miljøvennlig måte å utvinne olje på, med ødeleggelse av store områder som resultat. FN mener Canada bryter urfolks- og menneskerettigheter fordi TransCanada får bygge ut rørledningen uten at det eksisterer en avtale som sikrer indianernes krav på land. Fra før er de allerede sterkt berørt av de omstridte oljesandprosjektene som foregår i Alberta provinsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**