Medlemsmøte i Bø venstre

Medlemsmøte den 10. juni på Sandvin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


INNKALLING TIL MEDLEMS-OG STYREMØTE I BØ VENSTRE

Møtet blir holdt onsdag 10. juni kl 1900 på Sandvin

Saksliste:
Sak: 17/09 Godkjenning av innkalling og saksliste til dette møte
” 18/09 Referat fra møte 6. Mai
” 19/09 Nytt fra Bø kommunestyre
” 20/09 Aktuelle saker for partiet
” 21/09 Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**