Barnehager

Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning sammen med kvalitet og valgfrihet i tilbudet. Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile. Men barnehager er også et pedagogisk tilbud. Avdelingsleder må derfor være kvalifisert til å lede barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

I stortingsperioden vil Venstre vektlegge en utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger.

Venstre ønsker at barnehageeiere og foreldre gis tillit til å organisere tilbudet til beste for barna. Venstre mener at barnehageprisene skal avgjøres lokalt — ut fra lokale forutsetninger, tilbud og særpreg. Offentlige og private barnehager bør behandles likt med hensyn til offentlige tilskudd.

Venstre ønsker flere barnehager med mer fleksible åpningstider. Samtidig er det viktig at det offentlige signaliserer at barn ikke bør ha for lange dager og tilbringe for mye tid i barnehagen. Utvidete åpningstider må derfor kombineres med maksimaltid i barnehager, både pr. døgn og pr. uke.

Derfor vil Venstre:
– Ha full barnehagedekning.
– Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene.
– Arbeide for økt likebehandling av offentlige og private barnehager.
– Tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**