Bilavgifter

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

– Endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler.
– Sette årlige, gradvise strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet for å sikre måloppnåelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**