Boligpolitikk

Det store flertallet er i stand til å skaffe seg bolig selv, men en del har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Særlig for de som har hatt problemer i en fase av livet vil det være avgjørende å ha en egen bolig under mest mulig stabile forhold. Uten fast adresse er det vanskelig å skaffe seg arbeid og komme seg videre i livet.

Det er kommunenes ansvar å skaffe såkalt vanskeligstilte et sted å bo. Samtidig er det Husbanken – som er et statlig organ – som disponerer de boligøkonomiske virkemidlene. Venstre ser dette som uheldig. Vi ønsker at midlene og kompetansen som Husbanken besitter kommer nærmere brukerne. Venstre mener derfor at Husbanken bør omorganiseres og virkemidlene overføres til kommunene. Venstre vil på den måten gi kommunene ansvar og virkemidler for en kommunal boligpolitikk.

Derfor vil Venstre:
– Overføre Husbankens boligsosiale, bygnings- og miljømessige virkemidler til kommunene. Flere boliger for vanskeligstilte blir en sentral del av dette ansvaret.
– Fusjonere bank-delen av Husbanken med en annen offentlig bank, for eksempel Kommunalbanken AS.
– Innføre en norsk modell for hjemkjøp, hvor leid bolig kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig. Det offentlige må bidra til bygging av flere leieboliger, hvor en andel av dem blir hjemkjøpsboliger.
– Sikre flere tilgang til startlån, blant annet ved å utvide nedbetalingstiden fra 20 til 30 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**