Innvandring

Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft. Det er også avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom flyktningpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres innvandringspolitikk baserer seg på to hovedprinsipper. For det første skal Norge overholde sine internasjonale forpliktelser overfor forfulgte ved å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse. For det andre skal det være mulig å komme til Norge for mennesker som ønsker å bidra i det norske samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**