Reiseliv – turisme

Reiselivet er en viktig distriktsnæring som må sikres gode rammevilkår. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at Norge skal lykkes som turistland. Reiselivssatsingen, herunder markedsføringen av Norge som reisemål i utlandet, må derfor styrkes for å gi en større verdiskapende bidrag i norsk økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil:
– Dele Innovasjon Norge i to. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**