Statskirken

I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggende, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer på tros- og livssynsområdet selvsagt. Staten bør verken diskriminere eller favorisere livssyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor vil Venstre:
– Skille stat og kirke. Skillet må gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir rom for en bred folkekirke i det norske samfunn.
– Likestille finansieringen av alle tros- og livssynssamfunn.
– Oppheve bestemmelsen om bekjennelse til en bestemt religion for å inneha offentlige stillinger.
– Endre formålsparagrafene for offentlige samfunnsinstitusjoner slik at de blir livssynsnøytrale og inkluderende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**