Blankofullmakt fra regjeringen og FrP til dine private helseopplysninger

Venstre er skuffet over at Regjeringen i dag sammen med Frp har sikret flertall for en løsning med vidåpne pasientjournaler, og mener denne løsningen er i strid med menneskerettighetene. – Vi er skuffet over at Ap, Sp og Frp ikke tar hensyn til pasientenes personvern i denne saken, sier Gunvald Ludvigsen, helsepolitisk talsmann i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Dagens vedtak i Stortinget innebærer en vesentlig svekkelse av personvernet, mener Venstre og Ludvigsen.

Dagens vedtak i Stortinget innebærer en vesentlig svekkelse av personvernet, mener Venstre og Ludvigsen.
Foto: Marta Kvikne

Venstre reagerer sterkt på lovforslaget. Det samme gjør Helsetilsynet, Datatilsynet, Legeforeningen og FFO.

Personvern
– Derfor fremmet Venstre et alternativt forslag som gjør elektronisk kommunikasjon enklere, men uten blankofullmakter til våre mest private opplysninger, sier Ludvigsen.

Venstre fremmer sammen med SVs representant i Helse- og omsorgskomiteen Olav Gunnar Ballo, H og Krf et forslag som bedre ivaretar personvernet. Forslaget medfører oppretting av en elektronisk kjernejournal som bare skal inneholde livsnødvendige opplysninger og at man ellers tar i bruk de eksisterende meldingssystemene.

Skaper frykt
– Elektronisk kommunikasjon fjerner ikke feildiagnoser, feilbehandling, rare tolkninger eller feilmedisinering. Men det kan derimot gjøre folk redde for å snakke med helsepersonell og øker sjansen for massespredning av sensitive opplysninger og at uvedkommende får vite om ting som den enkelte ønsker å holde privat, sier Ludvigsen.

– Ingen leger setter seg ned i en akuttsituasjon og leser 20 sider med pasientjournal når noen er minutter fra å dø. Da trenger man de mest livsnødvendige opplysningene og ikke en haug med unyttig informasjon, sier Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**