– Uforståelig at SV er mot vern

Bare Venstre, Høyre og KrF vil verne Øystese-vassdraget i den nye verneplanen for vassdrag. – Hvordan SV kan gå i mot dette og likevel kalle seg et miljøvernparti er ubegripelig, sier Runar Mæland, ungdomskandidat for Hordaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Runar

Miljøfiendtlig
– Vi mener Øystesevassdraget ovenfor Fitjadalsvatnet burde tas inn i verneplanen, mens vassdraget nedenfor Fitjadalsvannet kan utnyttes til småkraftutbygging. Dette er også i tråd med høringsuttalelsene til både Hordaland fylkeskommune som Kvam herad. Når vi merker oss at også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt om vern av vassdraget, framstår flertallets vedtak som miljøfiendtlig og uforståelig, mener Mæland.

NVE mener Øystesevassdraget har kvaliteter som klart kvalifiserer vassdraget til å være en del av Verneplan for vassdrag. Direktoratet peker særlig på vassdragets kvaliteter i forhold til landskap, variasjonsrikdom i naturtyper fra fjell til fjord, og friluftsliv.

Elv

Fornybar energi
Mæland peker på at alternativet til utbygging av vernede vassdrag ligger i annen fornybar energiproduksjon.

– Når det gjelder fornybar energi har regjeringen brukt fire år på ingenting, og dette bidrar til å sette ytterligere press på verneverdige vassdrag. At SV sammen med de rødgrønne nå legger til rette for utbygging av vassdraget i Øystese er oppsiktvekkende, mener Venstres ungdomskandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**