Vefsnavassdraget vernet i dag

I forbindelse med dagens vedtak i Stortinget om å innlemme Vefsnavassdraget i verneplanen ble Venstres Gunnar Kvassheim og andre politikere som har stått på for saken, invitert til feiring hos Naturvernforbundet. – Vernevedtaket er positivt. Forøvrig er Venstre gjennomgåene det mest offensive miljøpartiet i Stortinget, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Han viser til sakene som ble behandlet i Stortinget i dag, hvor blant annet et forslag fra Venstres stortingsrepresentanter Gunnar Kvassheim, Trine Skei Grande, Borghild Tenden og Lars Sponheim om å klimavaske norsk lovverk og administrative ordninger ble behandlet.

 Kvassheim (t.v.) deltok i feiringen av Vefsna-vernet

Kvassheim (t.v.) deltok i feiringen av Vefsna-vernet
Foto: Tor Bjarne Christensen

I behandlingen av en rekke saker i Stortinget i dag fremmet Venstre forslag om økt vern av verdifulle vassdrag, om å innføre en lovhjemmel for vern av natur til havs og om økt vrakpant ved overgang fra gammel bil til miljøbil. I likhet med disse forslagene fikk heller ikke forslaget om å klimavaske norsk regelverk og administrative ordninger fikk tilslutning av Sosialistisk Venstreparti eller de andre regjeringenspartiene.

– Det er selvsagt skuffende at ikke regjeringspartiene blir med på viktige forslag som kan styrke miljøarbeidet. Venstre er det mest offensive miljøpartiet i Stortinget, avslutter Kvassheim.

Les også: Ikke flertall for vern av Øystese: – Uforståelig at SV er mot vern

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**