Norsk Tipping må evalueres

– Dette er fullstendig uakseptabelt, og viser med all tydelighet utfordringene vi har i forhold til Norsk Tipping, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande i en kommentar til Riksrevisjonens slakt av deler av forvaltningskulturen i monopolselskapet. Nestlederen etterlyser en bred evaluering av Norsk Tippings virksomhet og monopolposisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Riksrevisjonen besluttet i desember 2007 å gjennomføre en utvidet revisjon på enkelte av Norsk
Tippings virksomhetsområder. Bakgrunnen for dette var at administrerende direktør i selskapet fratrådte etter at en ansatt hadde varslet om flere antatt kritikkverdige forhold i selskapet, herunder den såkalte gartnersaken. I dag ble revisjonsrapporten offentliggjort, og det ble bemerket flere svært kritikkverdige forhold.

Stat i staten

 - Norsk Tipping kan ikke opptre som en stat i staten, mener Trine Skei Grande.

– Norsk Tipping kan ikke opptre som en stat i staten, mener Trine Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

– Jeg har lenge hatt en gryende følelse av at Norsk Tipping nærmest opptrer som en stat i staten, og dagens avsløringer om at selskapet har brukt over 600 mill. kroner i året de siste syv årene til sponsorvirksomhet uten klare føringer underbygger en slik antagelse. Det er fullstendig uakseptabelt, sier Skei Grande.

– Dette er fellesskapets penger, som skal benyttes til samfunnsnyttige formål i tråd med Stortingets intensjon — ikke Norsk Tippings egen personlige pengebinge, sier Skei Grande.

Krever evaluering
– At selskapet heller ikke har hatt rutiner og oversikt over ansattes prøvespilling i utlandet, og at det har vært uklare grenser mellom datterselskapet Buypass og Norsk Tipping finner jeg også svært kritikkverdig, sier Skei Grande.

– Riksrevisjonens rapport må uansett føre til at det blir igangsatt en bred evaluering av Norsk Tippings virksomhet og monopolposisjon, slik Venstre tidligere har tatt til orde for, avslutter Skei Grande.

Les sammendrag av Riksrevisjonens rapport her eller fullversjon her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**