Stor troverdighet i kunnskapsmiljøet

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Akademikerne, viser at fjorten prosent ville stemt på Venstre. – Dette viser at Venstre har stor troverdighet når det gjelder høyere utdanning og forskning, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre i Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Kunnskap i bred forstand
Venstre har lansert kunnskap og forskning som en av sine hovedsaker i valgkampen, og Paarup Michelsen mener partiet har lang historie for å satse på fremtiden, både i posisjon og opposisjon. – Kunnskap, utdanning og dannelse i ordets bredeste forstand er i realiteten et frihetsprosjekt for det enkelte mennesket, men også nøkkelen til at Norge som nasjon utvikler vårt velferdssamfunn, påpeker han.

Derfor aksepterer ikke Venstre "hvileskjær" når det gjelder satsing på forskning og utdanning. Det hjelper ikke at SV og Ap nå tar oppgjør med sin egen skolepolitikk. De siste årene har vist at ingen satser mer på nettopp kunnskap og forskning enn Venstre, mener han.

Kunnskap

Troverdighet over tid
Til sammenlikning får Frp kun fem prosent av Akademikernes stemmer. Tilbakemeldingen fra Akademikernes medlemmer er entydig. De sier at Frp har et partiprogram med mange gode hensikter, men at regnskapet rett og slett ikke går opp.
– Den viktigste årsaken er at våre medlemmer ikke opplever at Frps politikk er troverdig, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke på deres nettsider.

Student, studere, universitet

Lars-Henrik Paarup Michelsen, som er student ved Universitetet i Bergen, hevder dagens regjering heller ikke har mye å skryte av. Han viser til at den rødgrønne regjeringens innsats har vært en katastrofe for norsk forskning og høyere utdanning:
Gjennom det såkalte "hvileskjæret" har basisbevilgningene til universiteter og høyskoler blitt redusert og deretter tilbakeført — med den konsekvens at sektorens finansiering har blitt hengende etter i forhold til behovet.
Manglende kompensasjon til universiteter og høyskoler i forbindelse med økte lønns- og pensjonskostnader har begrenset institusjonenes handlingsrom.
Bruken av avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping har nærmest redusert dette til et regulært driftsfond, noe som igjen har redusert muligheten for store strategiske satsinger.
Brudd på den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiater har ført til forsterkede rekrutteringsproblemer i sektoren.
Regjeringen har heller ikke har gjort nok for å styrke den næringsrettede forskningen, bl.a. i forhold til SkatteFUNN, BIA og IFU/OFU.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Terningkast fem
– I alle disse sakene har Venstre krevd mer av regjeringen, påpeker Paarup Michelsen.
Han viser også til Abelias evaluering av partiprogrammene for neste stortingsperiode, der Venstre var eneste parti med terningkast fem.
– Dette underbygger bare vår påstand om at Venstre er forskning- og kunnskapspartiet i Norge, avslutter han.

Akademikerne er en arbeidstagerorganisasjon for langtidsutdannede.
Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**