Demokratiet og Jonas Lies gate 5

I den omstridte saken om fremtidig bruk av parkeringsplassen i Jonas Lies gate 5, har det fremkommet beskyldinger om udemokratiske beslutningsprosesser og antydninger om at ordføreren driver med urent spill. Nå tar Boye Bjerkholt (V) og seks andre gruppeledere til motmæle i et felles innlegg i Romerikes Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skedsmo

Foto: Skedsmo kommune

Som representanter for de folkevalgte i Skedsmo kommune, setter vi pris på lokalt engasjement i både store og små saker. Vi synes det er viktig å få innspill fra dem som blir berørt, og at alle synspunkter blir hørt og tatt med i vurderingen i den løpende politiske debatten om kommunens videre utvikling. Dessverre er det noen som prøver å gi inntrykk av at noe annet er tilfellet i den omstridte saken om fremtidig bruk av parkeringsplassen i Jonas Lies gate 5.

Vi har respekt for det engasjementet som den selverklærte Folkeaksjonen har gått i spissen for, og blant de undertegnede er det faktisk delte oppfatninger om hva Jonas Lies gate 5 bør bli i fremtiden. Det vi imidlertid finner urovekkende, er de beskyldningene som har fremkommet i kampens hete. Når selve grunnmuren i vårt representative demokrati — troverdigheten til det politiske systemet — utfordres gjennom beskyldninger om udemokratiske beslutningsprosesser og antydninger om at ordføreren driver med urent spill, synes vi — på tvers av de partipolitiske skillene — at det er viktig å si i fra.

Saken om Jonas Lies gate 5 har blitt behandlet åpent og ryddig på lik linje med alle andre saker i Skedsmo kommune. Alle har fått anledning til å uttale seg. Ikke alle innspill er tatt til følge — det ville vært en umulig oppgave — men alle har blitt hørt. Som i mange andre saker, finnes det også i denne saken ulike oppfatninger, både innenfor og utenfor det politiske miljø. Men flertallet har vedtatt at Jonas Lies gate 5 skal bygges ut og har lagt tomten ut for salg til høyestbydende. Det vedtaket må selvsagt ordfører Anita Orlund stå inne for, men påstandene om urent spill og udemokratisk opptreden, fortjener hun ikke å ha på seg.

Etter en åpen og ryddig prosess der ulike meninger har kommet frem, har flertallet av kommunens folkevalgte landet på den løsningen de mener er best for kommunen og de menneskene de representerer. Slik fungerer demokratiet.

Kjell Arne Hagen, gruppeleder (Ap)
Kjartan Berland, gruppeleder (H)
Tone Liljeroth, gruppeleder (Frp)
Boye Bjerkholt, gruppeleder (V)
Helge Eide, gruppeleder (KrF)
Karoline Koller, gruppeleder (Sp)
Anne Lise Hogstad, gruppeleder (Pp)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**