– Regjeringen må informere om svensk overvåkning

Den svenske «FRA-loven» ga fra 1. januar i år det statlige organet Försvarets Radioanstalt (FRA) adgang til å overvåke all kabelbåret teletrafikk som krysser Sveriges grenser. Venstre mener dette en trussel mot personvernet til norske borgere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Loven gir svensk etterretning mulighet til å bedrive overvåkning av hvem som helst, når som helst og uten at det en gang foreligger konkret mistanke.

– Elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet krysser i hovedsak grensen til Sverige, hvilket betyr at den svenske overvåkningsloven er en direkte trussel også mot personvernet til norske borgere og deres internett- og mobilbruk, sier Trine Skei Grande.

 Svenskene kan overvåke din mobilbruk.

Svenskene kan overvåke din mobilbruk.
Foto: Microsoft

Må informere norske borgere
Skei Grande og Venstre har gjentatte ganger bedt regjeringen protestere overfor svenskene og
sette igang en informasjonskampanje om hvilke personvernmessige konsekvenser loven får for norske borgeres internett- og mobilbruk. Regjeringen er passiv.

– Den norske regjeringen har en helt bevisstløs holdning til personvern, sier Skei Grande til dagbladet.no

– Det har gått et halvt år og regjeringen har ennå ikke fått ut fingeren. Vi må protestere overfor svenskene og gjøre det klart at slik behandler man ikke gode naboer, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**