Viktig havenergilov – for passiv tilnærming

– Havenergiloven som er lagt fram av regjeringen i dag er en viktig byggekloss i det byggverket som en storsatsing på marin energiproduksjon vil innebære. Strategien som er lagt fram er imidlertid for passiv og vil ikke få ønsket fart på utbygging i Norge, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Havenergiloven bygger på den tilnærmingen vi har innenfor petroleumsindustrien, og som har vist seg å være velfungerende, legger han til.

Regjeringens forsalg til havenergilov finnes her

For passiv tilnærming
– Forslaget til havenergilov inneholder også en nasjonal strategi for marine fornybare energikilder. Strategien mangler imidlertid viktige elementer slik som konkrete målsetninger for utbygging offshore og signaler om et konkurransedyktig støtteopplegg som vil gjøre at utbygging kan finne sted i Norge og ikke bare i andre land slik som for eksempel Storbritannia, påpeker Kvassheim.

Det går frem at den nasjonale strategien skal utvikles videre. En videreutviklet strategi skal legge fram for Stortinget i 2012.

– Det er for lenge å vente. Det haster å komme i gang. Regjeringen skyver dette ut i tid, mens man i andre land er offensive på dette området. Å vente til 2012 er altfor passivt, og vil ikke gi det ønskede trykket for å få fart på marin fornybar energiproduksjon i Norge, avslutter Kvassheim.

Stemte ned forslag fra Venstre
Allerede så tidlig som i I april 2007 foreslo Venstre i Stortinget at det skulle utarbeides en nasjonal strategi for fornybar energiproduksjon til havs, herunder havmøller. Dette forslaget stemte regjeringspartiene ned, men etter press fra Venstre, Høyre og Kristelig Folkepart kom dette inn i klimaforliket som ble inngått i Stortinget i januar 2008.

Venstres forslag finnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**